"מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?"

  

לתרום לנו