top of page
משמחים בבתי חולים
משמחים בבתי חולים
משמחים בבתי חולים
משמחים בבתי חולים
משמחים בבתי חולים
משמחים בבתי חולים
משמחים ילדים עם אוטיזם
משמחים ילדים עם אוטיזם
משמחים ילדים חולים
משמחים ילדים חולים
משמחים ילדים חולים
משמחים ילדים חולים
משמחים ילדים חולים
תרמנו מחשבים ומסכים לבתי ספר לצרכים מיוחדים
משלמים חשמל לפני ניתוק
משלמים חשמל לפני ניתוק
תרומת מייבש כביסה בחורף
תרומת ערכת תפילין
שיפוץ בתים לנזקקים
שיפוץ בתים לנזקקים
שיפוץ בתים לנזקקים
שיפוץ בתים לנזקקים
שיפוץ בתים לנזקקים
שיפוץ בתים לנזקקים
"חלוקת סלי מזון שבועיים "אמץ משפחה
"חלוקת סלי מזון שבועיים "אמץ משפחה
חלוקת תווי קניה בראש השנה תשפ"א
חלוקת סלי מזון בפסח תשפ"א
חלוקת סלי מזון בפסח תשפ"א
חלוקת סלי מזון בפסח תשפ"א
חלוקת סלי מזון בחג השבועות תשפ"א
חלוקת סלי מזון בחג השבועות תשפ"א
חלוקת סלי מזון בחג השבועות תשפ"א
פעילויות בכל הארץ בפורים
פורים תש"פ
פורים תש"פ
פורים תש"פ
פורים תש"פ
פורים תש"פ
פורים תש"פ
פורים תש"פ
פורים תש"פ
פורים תש"פ

מבחר פעילויות בתש"פ ותשפ"א

חלוקת סלי מזון בראש השנה תשפ"ב

חלוקת סלי מזון בפסח תשע"ט

חלוקת סלי מזון בראש השנה תש"פ

חלוקת סלי מזון בפסח תשע"ח

חלוקת סלי מזון בראש השנה תשע"ט

חלוקת סלי מזון בשבועות תשע"ז

חלוקת סלי מזון בשבועות תשע"ז
חלוקת סלי מזון בראש השנה תשע"ח

חלוקת סלי מזון בראש השנה תשע"ח

חלוקת סלי מזון בראש השנה תשע"ז

חלוקת סלי מזון בפסח תשע"ז

חלוקת סלי מזון בפסח תשע"ז

לתרום לנו

                            

bottom of page