אישורי העמותה

אישור 46 לפקודת מס הכנסה
אישור ניהול תקין
העדר התקשרות עם בעל עניין
אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

לתרום לנו

                            

 עיצוב ובניית אתר: STUDIO81